Pre správne meranie zapojte PC na kábel. NEMERAJTE CEZ WIFI alebo mobil!
Vypnite všetky zariadenia, ktoré používajú internet (televízor, mobil, disk a pod.)